Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju KRS 0000688770

Zatrudnienie ON

Wychowankowie Stowarzyszenia to osoby w większości o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym z dysfunkcjami sprzężonymi (niesprawne ruchowo, z afazją, upośledzeniem umysłowym), praktycznie zależne od osób drugich w wykonywaniu czynności życia codziennego. Jest niezwykle trudno przygotować ich do wykonywania pracy i w realiach polskiego rynku pracy (otwartego i chronionego) znaleźć i utrzymać ich zatrudnienie, zwłaszcza na terenie ubogiej i słabo zurbanizowanej Zamojszczyzny.Stowarzyszenie mimo tych trudności przygotowało do podjęcia pracy na otwartym rynku pracy i w systemie telepracy swoich wychowanków, którzy sami znaleźli sobie pracę i ją efektywnie wykonują. Ponadto Stowarzyszenie wspiera swoich wychowanków przez zatrudnianie ich we własnych placówkach. Kilkoro wychowanków podjęło i kontynuuje studia wyższe.Dalszy rozwój wspieranego zatrudnienia stanowi aktualnie najpilniejsze wyzwanie Stowarzyszenia. W planach jest Spółdzielnia Socjalna, Zakład Aktywności Zawodowej.
 

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju

ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraj


tel/fax 84 686 51 42

biuro@spdnbilgoraj.pl

 

Pomagają nam:

<
>
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w BiłgorajuFundusz SolidarnościowyeballFundusz Solidarnościowy.
x